Beskrivelse:

Denne bog kommer i forlængelse af Den lille guide til Fundamental analyse og er således en “lillebror-bog” som tilføjer den praktiske dimension til emnet. Intentionen med denne guide er at give dig en forståelig og konstruktiv skabelon for dine egne analyser. Guiden til den såkaldte peer group-analyse er skrevet til dig der er ny i fundamental analyse. 

Intentionen med denne guide er at give dig en forståelig og konstruktiv skabelon for dine egne analyser. Guiden til den såkaldte peer group-analyse er således skrevet til dig der er ny i fundamental analyse. Det specifikke værktøj er nemlig et godt sted at starte. 

Forfatter

Bogen er skrevet af Peter storm, som trods sin unge alder ugentligt formidler indhold til Ophelia Invest Club om både teknisk og fundamental analyse. Bogen er redigeret af Martin Gottlob, forhenværende aktieanalytiker og Sarah Ophelia Møss ejer af Ophelia Invest og Forlaget Penge. 

Uddybende om bogen:

Princippet bag peer group-analysen er en sammenligning af selskaber med fælles træk og grundlæggende ligheder, med henblik på at vælge hvilken vi vil investere i.

Styrken ved at sætte selskaber i forhold til hinanden er, at vi opnår en fælles referenceramme og dermed en mere konkret forståelse af, hvad henholdsvis et “godt” og et “dårligt” selskab er.

Vores nøgletal er alle relative, hvilket betyder, at der ikke findes nogen entydige svar. Det forsøger vi i videst mulig udstrækning at afhjælpe med udgangspunkt i kunsten at sammenligne. I den sammenhæng vil det naturligvis ikke give mening at sammenligne f.eks. en bank og et medicinalselskab, da deres forretningsmodeller og brancher ikke har fælles særpræg.

Der er ikke nogen fast eller rigid struktur for, hvad der bør undersøges, men i den case, der gennemgås i denne workbook, stilles skarpt på fire punkter, som forhåbentlig nuancerer selskabets styrker og svagheder.

Vi undersøger med udgangspunkt i vores nøgletal:

 • Selskabets resultater
 • Selskabets betalingsevne
 • Selskabets forretningsmodel

Og afslutningsvis undersøger vi, hvorledes ovenstående punkter udmønter sig i selskabets værdisætning. De enkelte begreber bliver alle forklaret i guiden.

Indholdsfortegnelse:

 1. Del 01
  1. Første skridt
  2. Selskabets resultater
  3. EPS – Earnings Per Share
  4. BV – Book Value
 2. Del 02
  1. Selskabets betalingsevne
  2. Egenkapitalandel
 3. Del 03
  1. Forrentningsevnen
  2. ROE – Return On Equity
  3. EBIT-margin – Overskudsgraden
 4. Del 04
  1. Værdisætning
  2. PE-ratio – Price/earnings ratio
  3. P/BV – Price/Book Value
 5. Del 05
  1. Sammenligning og vurdering
  2. Regnskabsanalysen
  3. Kursanalysen

Information om bogen:
Forventet udgivelsesdato: Ultimo april 2020
Sidetal: 68 sider
Sprog: Dansk
ISBN: 978-87-970981-9-6
Forlag: Forlaget Penge
Format: Hæftet
Udgave: 1